zondag 1 januari 2012

Vrede en alle goeds.

Het weer is tochtig, de koeien zijn winderig. Buiten is het nat, binnen staan ze droog. Het voelt eindeloos herfstig, terwijl het putje winter is...
2012 Start stiekem, zonder echt nieuwjaarsgevoel, wat mij betreft. Ik ben nog steeds in verwachting van wat komen zal: ons eerste teeltjaar, dat aanvangt met het knoppen van de bomen, met het klaarleggen van de grond, met zaaien en planten.
Stoppel start, al zijn we reeds lang bezig. Met mensen ontmoeten, en mensen verbinden in een gezamenlijk ideaal. De grote uitdaging: 'crisis' ombuigen tot kracht die kan aangewend worden om te bouwen aan de toekomst.

Laat dat nieuwe jaar maar komen!
We wensen u niet alleen 't beste, maar maken er ook werk van.

Fien, Katrien, Gerda en Johan.