Boerderij

Wij zijn verheugd en fier om u langs deze weg op de hoogte te brengen en te houden van onze boerderij: Stoppel.
Een kleinschalig gemengd landbouwbedrijf dat we als middel willen aanwenden om in de samenleving terug samen-te-leven. De focus ligt op locale afzet, mensen die op welke manier dan ook betrokken willen zijn. We willen zelfredzaamheid inbouwen in ons leven, zien welke rijkdom de natuur het jaar door te bieden heeft, en deze dagdagelijks aanspreken. De kennis die generaties lang werd doorgegeven en nu dreigt verloren te gaan, opnieuw uitdelen. We willen een plaats zijn waar alle soorten mensen kunnen samenkomen, waar geleerd, gediscutieerd, gelachen en geamuseerd kan worden. Wie doet mee?


Manier waarop je betrokken kan zijn:

Groentepakket nemen
Een groentepakket heeft als voordeel dat je als consument wekelijks een pakket verse seizoensgroenten krijgt, geoogst als ze 't mooist zijn. De samenstelling gebeurt zorgvuldig. De bedoeling is een gevarieerde basis te voorzien. Nieuws van op het land wekelijks via de nieuwsbrief "Veldventiel".

Bezoek onze Boerderijwinkel
openingsuren:
dinsdag 14u-19u
zaterdag 9u-12u

Neem deel aan onze activiteiten
geplande workshops, lezingen, werkdagen, feesten, ... worden steeds vermeld op onze blog. Indien u wenst op de hoogte gehouden te worden, gelieve uw email adres na te laten op het onze.

We voorzien op regelmatige basis klantenbijeenkomsten. Een moment waarop er gehoor gegeven wordt aan tips, vragen, bedenkingen. Een plaats van uitwisseling, info, en ontmoeting. Een moment van gezellig samenzijn.