vrijdag 21 september 2012

Vragen en antwoorden.

Dit stuurde Linda, een vriendin des huizes, na een bezoek aan 'Stoppel' ons toe. 
Graag willen we dit met u delenDraagt de boer de verantwoordelijkheid om gewassen te telen; die gewassen die 'opgewassen' zijn om de mens te voeden naar lichaam én geest?
Of
Gaat het om de productie op zich?
Gaat het om verkocht te krijgen wat geteeld is?
Kwantiteit is prioriteit?

Werkt de boer voor het welzijn van de mens en de aarde?
Of
Werkt de boer mee aan de WELVAART...van wie?
Wie vaart wel met welvaart ZONDER welzijn?

Draagt de consument mede verantwoordelijkheid voor zijn voeding; zijn welzijn op aarde?
Of
Gedraagt hij zich afhankelijk van zijn drang te consumeren?
Gedraagt hij zich afhankelijk van behoeften, die de economie creëert?

Wil de consument LEREN kiezen vanuit bewustwording?
Bewust kiezen voor wederzijds vertrouwen in de boer en zijn kunst de aarde te bewerken.
Bewust kiezen voor levenskrachtige, verse groenten.
Bewust kiezen om de 'arbeid' te steunen, die mens en aarde heelt.
        Laten mens en aarde elkaar terugvinden!
De natuurlijke kringloop weer respecteren en met DANKBAARHEID ontvangen de overvloed, geschonken door HEMEL en AARDE.
Linda

De gezondheid
is zoveel belangrijker 
dan alle uiterlijk goed,
dat waarlijk 
een gezonde bedelaar 
gelukkiger is dan
een zieke koning

Arthur schopenhauer