donderdag 2 januari 2014

We danken de vele mensen die ons dagelijks steunen, en wensen iedereen het beste voor 2014!

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel,
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien,
het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de overtuiging dat iets zinvol is, ongeacht de afloop, het resultaat.

- Vaclav Havel -